image

علی نصیری

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
image

جلال قربانی

مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست
image

محمد حسن مقدسی

مدیر اداره بازرسی
image

حسن قمری ایرانی

مدیر گزینش
image

زهیر صباغ پور آذریان

مشاور رئيس و سرپرست اداره روابط عمومي
image

خسرو میرزائی

مشاور رئيس و سرپرست اداره حقوقي در امور قراردادها
image

مهدی امیربنده

رئیس اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
image

صميم مرادي روزبهاني

مسئول دبيرخانه ستاد مديريت بحران كلانشهر تهران
image

غزاله دانش

مشاور رئيس در امور سلامت، ايمني و محيط ‌زيست
image

شیرین غلامی

مدیر دبیرخانه
image

علی ترابی

سرپرست دبيرخانه ستاد مديريت بحران كلانشهر تهران