ضوابط مربوط به ساختمان‌ها و ساير مستحدثات در مجاورت قنات‌ها در شهر تهران
معرفی پروژه و اقدمات صورت گرفته:

شهر تهران دارای قنوات متعددی می باشد که بسياري از آنها به صورت باير يا متروك بوده و مالكي ندارند. در عين حال بسياري از پروژه‌هاي عمراني شهري به ناچار با قنات‌هاي شناخته شده و يا ناشناخته برخورد مي‌نمايند. بنابراين حتي چنانچه در مواردي احداث پروژه عمراني يا ساختمان جديد در زمين با احتمال وجود قنات از منظرحقوقي و قانوني بلا اشكال باشد، باز هم مستلزم رعايت تمهيدات فني ويژه‌اي است كه عدم توجه مناسب به آنها تهديدات بالقوه‌اي نظير فروريزش قنات ، نشست و تخريب ساختمان، بالازدگي آب، اختلال در آبرساني و... را در پي دارد.

در حال حاضر ساختمان ها و تاسيسات زيادي وجود دارند كه در گذشته به هر دليل بدون رعايت تمهيدات فني لازم بر روي قنات ساخته شده‌اند و اينك ايمني ساكنان و استفاده كنندگان از آنها با خطر روبرو مي‌باشد و وقوع حوادث متعدد در آنها، سالانه هزينه‌هاي سنگيني را به شهروندان و نيز سيستم مديريت شهري تهران وارد مي‌كند. از سوي ديگر تجربيات زلزله‌هاي گذشته، نظير زلزله 1382 بم نشان مي‌دهند كه قنوات گاه بر اثر زلزله تخريب شده و فرونشست‌هاي وسيعي را در سطح زمين بوجود مي‌آورند . شهر تهران با دارا بودن صد ها كيلومتر قنات و قرار گيري در پهنه با لرزه‌خيزي بسيار شديد، از اين منظر نيازمند توجه ويژه و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از خسارات ناشي از پديده فوق بر ساختمانها و شريان هاي شهري است.

اين سازمان با هدف كاهش خطرات و خسارات متوجه شهروندان تهراني در شرايط و وضعيت‌ها عادي و زلزله، اقدام به تدوين "ضوابط مربوط به ساختمان‌ها و ساير مستحدثات در مجاورت قنات‌ها در شهر تهران" نمود كه در آن مراحل مطالعات و تشخيص وجود قنات و تعيين مراحل اجرايي و اداري و وظايف افراد مختلف ذي‌ربط از جمله صاحبكار، مجري، مهندسين محاسب، ناظر و شركت‌هاي مشاور ژئوتكنيكي از يك سو و سازمان‌هاي عمومي از سوي ديگر براي ساختمان‌هاي موجود و در حال ساخت و ساير پروژه‌هاي عمراني تعيين شده است. نسخه اوليه تهيه شده در سازمان، در كميته فني متشكل از اعضاي متخصص و صاحب‌نظر از نهادهاي ذي‌ربط، بررسي و نهايي شده و جهت تصويب نهایی و اجرايي شدن به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارائه شده است.

خروجی پروژه:

چهت مشاهده فایل خروجی پروژه اینجا را کلیک کنید.