تدوين و تکميل نقشه‌ي رقومي موقعيت قنوات شهر تهران در مقياس 1:2000
معرفی پروژه و اقدمات صورت گرفته:

يكي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد شرايط ژئوتكنيكي شهر تهران وجود شبكه‌اي از قنات‌ها است.محدوده و حريم فعلي شهر تهران، در برگيرنده صدها كيلومتر قنات است كه طي ساليان دراز و به تدريج براي مقاصد تأمين آب حفر شده‌اند و گاه به علل مختلف از جمله ريزش و لزوم ايجاد مسيرهاي انحرافي، داراي مسيرهاي متعدد اصلي و فرعي و انحرافي در كنار يكديگر هستند.عمق قنات‌ها در بعضي نقاط تهران تا 130 متر ذكر شده و در بسياري از نقاط به ويژه در محل‌هاي نزديك مظهر عمق آنها كم شده و به كمتر از 2 تا 3 متر مي‌رسد. فاصله ميله‌ها معمولاً بين 15 تا 20 متر و در بعضي مواقع براي عبور از رودخانه يا تپه‌ها ممكن است به 200 متر نيز برسد. ابعاد مجرا معمولاً 120 سانتي‌متر × 90 سانتي‌متر و قطر ميله‌‌ها 80 تا 90 سانتي‌مترمي‌باشد. طول رشته قنات‌ها متغير بوده و گاه تا 18كيلومتر نيز مي‌رسد.هر چند تعداد قنات‌هاي تهران و حومه در بعضي منابع به ميزان 500 رشته برآورد شده اما تعداد رشته قنات هاي واقعي بيش از اين مي باشد. بسياري از قنات‌هاي موجود در تهران در حال حاضر به صورت متروكه و تخريب شده در آمده و در بعضي موارد انحراف يافته و يا پوشش دار شده اند.

سازمان مدیریت بحران پس از بررسي­هاي اوليه، ضرورت تهيه و تدوين نقشه‌ي رقومي موقعيت قنوات شهر تهران در مقياس 1:2000 را به عنوان يكي از پروژه­هاي اصلي خود به انجام رساندکه منجر به شناسایی 50000 میله قنات در شهر تهران گردید.

روش اساسي در تهيه‌ي نقشه‌ي موقعيت قنوات شهر تهران بر محور استفاده از عكس‌هاي هوايي با مقياس 1:10000 سال 1335 تهران كه با استفاده از نقشه­هاي 1:2000 شهري سال 1374 زمين مرجع گرديده‌اند، استوار مي‌باشد. حاصل كار نيز به صورت فايل‌هاي رقومي در محيط GIS تهيه و ارائه شده است که به عنوان دقيق­ترين نقشه موجود در موارد زير مورد استفاده قرار مي گيرد.

خروجی پروژه
حوادث ناشی از قنوات
برخورد با قنات در ساختمان‌ها پس از احداث
تخليه آبگرفتگي ساختمان به دليل برخورد با قنات
عدم شناسايي قنات پيش از آغاز عمليات ساختمان‌سازي
آسيب ديدگي ناشي از نشست ساختمان واقع بر روي قنات
نمونه حوادث ناشي از قنوات در شرايط پس از وقوع زلزله
ايجاد حفره در اثر ريزش قنات در زلزله 1382 شهرستان بم
فروچاله ايجاد شده به دليل وقوع زلزله بم در مسير قنوات بروات