شاخه
بیمارستان های نا امن، شتابنگارهای جدید و بازگشت مسئولیت مدیریت بحران به شهرداری

رامین رادنیا 

آب رفته به فضای سبز برمی‌گردد

فریبا نباتی

فرهنگ سازی از کرونا

فریبا نباتی

همکاری کشورها؛ راه مهار کرونا

فریبا نباتی

هشدار درباره تغییرات کاربری ناایمن در بافت بازار

فریبا نباتی

ماموریت دانشگاه‌های دنیا مقابل بحران آب‌وهوایی

فریبا نباتی

زنگ خطر آب در 170 شهر به صدا درآمد

فریبا نباتی

دود این آتش‌ به چشم همه می‌رود

فریبا نباتی

حذف قانون اخذ پروانه برای نوسازی ساختمان‌های بافت فرسوده

فریبا نباتی

بازسازی و بازتوانی دو مولفه مهم مدیریت بحران

فریبا نباتی

تدوین طرح جامع اطفای حریق جنگل ها کلید خورد

فریبا نباتی

مشکلات شهرها روی موج دوم کرونا

فریبا نباتی