توضیحات :

هدف اصلی این دستورالعمل، کمک به مدیران، معلمان، پرسنل و دانش‌آموزان مدارس به منظور ایجاد یک طرح مدریت بحران متناسب با هر مدرسه در کلیه فازهای آمادگی،‌مقابله و بازسازی می‌باشد. دستورالعمل مذکور در سال 2011 به همت وزارت آموزش و توسعه منابع انسانی جزیره سلیمان تدوین شده است.image

 

توضیحات :

این دستورالعمل توسط وزارت آموزش و موسسه ملی آموزش سریلانکا و با همکاری ADPC، UNDP و UNOCHA تهیه شده و در آن به اقدامات قبل و هنگام بحران در مدارس پرداخته شده است.دستورالعمل مذکور شامل مثال‌هایی از برنامه ایمنی در برابر بحران، معرفی نقشه تخلیه مدرسه، سیستم ارتباطات اضطراری و نحوه تشکیل گروه ایمنی در برابر بحران می‌باشد. image

 

توضیحات :

این راهنما توسط FEMA در سال 2004 و به منظور آمادگی شهروندان به اقدامات آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح  تدوین شده است.

 image