در یک دقیقه

128 ویدئو, اطلاع‌رسانی کرونایی rating