سند مخاطرات مدرسه آماده

1396/5/27 46 مدرسه آماده, بسته‌های آموزشی طرح مدرسه آماده, ویدئو, پویانمایی, کتاب های طرح مدرسه آماده, محصولات مدرسه آماده rating

یکی از نکات حایز اهمیت در اجرای طرح مدرسه آماده، شناسایی مخاطره و تهدیدهای هر مدرسه برای تهیه برنامه عملیاتی کاهش مخاطرات مدرسه می‌باشد؛ چک لیست مخاطرات غیر سازه‌ای مدرسه با هدف فوق تهیه شده است.

فایل های پیوست شده
سند مخاطرات مدرسه