کلیپ گزارش متفاوت طرح مدرسه آماده در سال 1395

1395/5/27 70 ویدئو, گزارش اقدامات مدرسه آماده, محصولات مدرسه آماده rating

در این ویدئو کلیپ مجموعه اقدامات طرح مدرسه آماده تا پایان سال 1394 همراه با زیرنویس انگلیسی به نمایش گذاشته شده است.