کلیپ گزارش متفاوت طرح مدرسه آماده در سال 1395

129 ویدئو, گزارش اقدامات مدرسه آماده, محصولات مدرسه آماده rating

در این ویدئو کلیپ مجموعه اقدامات طرح مدرسه آماده تا پایان سال 1394 همراه با زیرنویس انگلیسی به نمایش گذاشته شده است.