موشن گرافی اجرای طرح مدرسه آماده

140 ویدئو, پویانمایی, گزارش اقدامات مدرسه آماده, محصولات مدرسه آماده rating

این گزارش در قالب انیمیشن روند ایجاد طرح مدرسه آماده و همچنین اجرای آن را به نمایش گذاشته که به صورت دو بعدی طراحی و اجرا شده است.