برگزیدگان بخش عکس نخستین جشنواره عکس و فیلم کوتاه شهر آماده

1304 ویدئو, نمای نزدیک rating