برگزیدگان بخش عکس نخستین جشنواره عکس و فیلم کوتاه شهر آماده

1241 ویدئو, نمای نزدیک rating