برگزیدگان بخش فیلم نخستین جشنواره عکس و فیلم کوتاه شهر آماده

1305 ویدئو, نمای نزدیک rating