برگزیدگان بخش فیلم نخستین جشنواره عکس و فیلم کوتاه شهر آماده

1835 ویدئو, نمای نزدیک rating