استرالیا، میزبان کنفرانس کاهش مخاطرات سوانح در آسیا- اقیانوسیه 2020

1398/11/27 رویدادهای جهانی مدیریت بحران rating
image

واحد پرتال- شب بو وزیرپور: کنفرانس کاهش خطرپذیری سوانح آسیا- اقیانوسیه (APMCDRR 2020 ) از سوی دفتر کاهش خطرپذیری سوانح سازمان ملل متحد و دولت استرالیا از تاریخ 8 لغایت 12 خرداد 1399 ( 29 ژوئن – 2 جولای 2020) در شهر بریسبن- استرالیا برگزار خواهد شد. این کنفرانس فرصت مغتنمی برای افزایش تعامل در بررسی چاش های مشترک این حوزه و تسریع روند اقدامات در افزایش تاب آوری خواهد بود.

واحد پرتال- شب بو وزیرپور: کنفرانس کاهش خطرپذیری سوانح آسیا- اقیانوسیه (APMCDRR 2020 ) از سوی دفتر کاهش خطرپذیری سوانح سازمان ملل متحد و دولت استرالیا از تاریخ 8 لغایت 12 خرداد 1399 ( 29 ژوئن 2 جولای 2020) در شهر بریسبن- استرالیا برگزار خواهد شد.  این کنفرانس فرصت مغتنمی برای افزایش تعامل در بررسی چاش های مشترک این حوزه و تسریع روند اقدامات در افزایش تاب آوری خواهد بود.

براساس گزارش های منتشر شده از فراخوان های جهانی این نشست، شعار امسال این کنفرانس عبارت است از: « ایجاد تغییر: تسریع روند دگرگونی به سوی توسعه آگاهی مخاطره محور، ظرفیت سازی در تاب آوری همه جانبه در سوانح محلی» است. کنفرانس در حمایت از شعار امسال، کنفرانس تمرکز خود را بر سه حوزه سرمایه گذاری در اقدامات پیشگیرانه، تاب آوری سیستم ها و زیرساخت ها و به اشتراک گذاری دانش، راه حل ها و خلاقیت ها قرار داده است. پیش بینی می ود بیش از دو هزار نفر در این کنفرانس حضور یابند.

همچنین، در این کنفرانس فرصت های منحصر به فردی از جمله حضور در نمایشگاه جنبی و بازار این حوزه، سازماندهی جلسات مشترک و برگزاری جلسات ارائه برای معرفی پروژه های مرتبط و بازدید پیش بینی شده است. با حضور در این کنفرانس علاوه بر تسریع روند کاهش خطرپذیری سوانح به افزایش تاب آوری در جهان کمک خواهد شد. هم اکنون ثبت نام در این کنفرانس آغاز شده و به علاقه مندان برای حضور در این کنفرانس فرصت داده شده تا تاریخ 25 اسفند 1389 حوزه مورد نظر خود را برای حضور و مشارکت در این کنفرانس با مراجعه به سایت های undrr.org/apmcdrr اعلام نمایند.

اینکه چگونه می توان در این حوزه تغییر ایجاد نمود و تاب آوری همه جانبه در سوانح را ممکن کرد با شرکت در این کنفرانس در آغاز دهه سوم قرن 21 و توجه به اهداف توسعه پایدار و سند سندای برای کاهش خطرپذیری سوانح محقق می گردد.