گزارشی از فعالیت ستاد مقابله با "کرونا" در شهرداری تهران-1400/02/28 09:34:14 ق.ظ

1400/02/28 09:34:14 ق.ظ تحلیل و گزارش rating
image

با عنایت به شيوع ویروس كويد 19، شهرداری تهران، نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای تمهیدات لازم به منظور پیشگیری و کنترل این بیماری، با واگذاری مسئولیت "ستاد مقابله با کرونای شهرداری تهران" به ریاست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اقدام نمود.

بر این اساس،‌ تشکیل کارگروه‌های تخصصی5گانه، تعیین نقش و بخش، مبتنی بر وظائف محوله و برابر مأموریت ذاتی واحدهای تابعه شهرداری تهران، در دستور کار قرار گرفت.

گزارش حاضر، با دسته بندی کلیه اقدامات صورت گرفته به بخش‌های مجموعه اقدامات ستادی، اجرایی و داخلی، چکیده‌ای از کلیه فعالیتهای صورت گرفته در مجموعه مدیریت شهری را در بازه زمانی منتهی به خرداد ماه 1399 ارائه می‌نماید.