آشنایی با مرکز ملی مدیریت بحران ( آفاد) ترکیه

1399/4/9 رویدادهای جهانی مدیریت بحران rating
image

آفاد مرکز مدیریت بحران سوانح ترکیه است که وظیفه پیشگیری از سوانح و کاهش خسارات آن را بر عهده دارد. برنامه ریزی و هماهنگی عملیات مقابله پس از وقوع بحران و ارتقای هماهنگی میان سازمان های درگیر در امر مدیریت بحران از دیگر وظایف آن است. در این راستا، این مرکز مدل جدید مدیریت بحران سوانح را معرفی نمود که انتقال اولویت ها از مدیریت بحران به مدیریت مخاطرات و مدیریت جامع سوانح را به همراه داشت.

شب بو وزیرپور- دفتر پرتال: آفاد مرکز مدیریت بحران سوانح ترکیه است که وظیفه پیشگیری از سوانح و کاهش خسارات آن را بر عهده دارد. برنامه ریزی و هماهنگی عملیات مقابله پس از وقوع بحران و ارتقای هماهنگی میان سازمان های درگیر در امر مدیریت بحران از دیگر وظایف آن است. در این راستا، این مرکز مدل جدید مدیریت بحران سوانح را معرفی نمود که انتقال اولویت ها از مدیریت بحران به مدیریت مخاطرات و مدیریت جامع سوانح را به همراه داشت.

ترکیه از نظر میزان تلفات ناشی از زلزله در رتبه سوم و از منظر افراد تحت تاثیر در سوانح در رتبه هشتم جهان قرار دارد. هر ساله این کشور حداقل یک زلزله 5 ریشتری را تجربه می کند - که این امر مدیریت و هماهنگی صحیح در بلایا را بسیار مهم می نماید.

سیاست برخورد با سوانح در ترکیه به بعد از وقوع زلزله ارزنجان در سال 1939 بازمی گردد که در اثر آن تقریباً 33 هزار نفر کشته و حداقل یکصد هزار نفر زخمی بر جای گذاشت. دو دهه بعد، پارلمان ترکیه برای تکمیل خلاء قانونی، قانون اقدامات احتیاطی در سوانح و تامین کمکهای مردمی (قانون شماره 7269) به تصویب رساند. تلاش های قانونگذاری در سوانح با تصویب آیین نامه اصول سازمانی و برنامه ریزی کمک های اضطراری در بلایای طبیعی در سال 1988 نیز ادامه یافت.

وقوع زلزله مرمره در سال 1999 نقطه عطفی در حوزه مدیریت و هماهنگی سوانح بود. این فاجعه ویرانگر به وضوح نشان از لزوم اصلاح مدیریت بلایا و سوانح داشت و کشور ترکیه را وادار کرد تا یک نهاد دولتی برای ارتقای  هماهنگی در سوانح و شرایط اضطراری ایجاد کند.

در راستای این رویکرد ، پارلمان ترکیه قانون شماره 5902 را در سال 2009 تصویب کرد تا اداره مدیریت حوادث و بلایا (AFAD) تحت ریاست نخست وزیر  تشکیل شده و آژانسهای مختلف نیز در زیرمجموعه آن قرار گیرند. ترکیه پس از همه پرسی که در 16 آوریل 2017 صورت گرفت ، سیستم مدیریتی ریاست جمهوری را به تصویب رساند. مصوبه شماره 4 ریاست جمهوری که در روزنامه رسمی در 15 ژوئیه 2018 منتشر شد، سازمان مدیریت حوادث و بلایا را که پیش از این در زیر مجموعه نخست وزیری قرار داشت، مجدداً به عنوان آژانس تحت نظارت وزارت کشور تشکیل شود.

آفاد مرکزی است که وظیفه پیشگیری از سوانح و کاهش خسارات آن را بر عهده دارد و برنامه ریزی و هماهنگی عملیات مقابله پس از وقوع بحران و ارتقای هماهنگی میان سازمان های درگیر در امر مدیریت بحران از دیگر وظایف آن است. در این راستا، این مرکز مدل جدید مدیریت بحران سوانح را معرفی نمود که انتقال اولویت ها از مدیریت بحران به مدیریت مخاطرات و مدیریت جامع سوانح را به همراه داشت.

مرکز آفاد دارای 81 شعبه استانی در سراسر کشور ترکیه است و 11 واحد جستجو و نجات در سوانح در اختیار دارد. این مرکز به عنوان مرجع مدیریت سوانح و حوادث براساس نوع و شدت حوادث، با طیف وسیعی از نهادهای دولتی و سازمان های غیردولتی همکاری می نماید. از تعدات دیگر مرکز آفاد، توسعه استراتژی های لازم و خدمت به مردم سانحه دیده در سطح ملی و بین المللی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مرکز آفاد ترکیه به آدرس https://en.afad.gov.tr مراجعه فرمایید.