ضرورت توجه به آموزش شهروندی در مناطق 22 گانه شهر تهران

1399/5/11 اخبار, اخبار برتر, اخبار مناطق rating
image

رییس سازمان پیشگیری و مدیرریت بحران شهر تهران در دیدار با شهردار منطقه 22 بر توجه به آموزش شهروندی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، دکتر رضا کرمی محمدی و هیات همراه در دیدار با شهردار منطقه 22 ،در نشستی به بررسی چگونگی افزایش سطح تعامل  و هماهنگی در راستای بهره برداری از ظرفیت های بالقوه این منطقه در حوزه مدیریت بحران پرداخت.

رییس سازمان پیشگیری  و مدیریت بحران شهر تهران تلاش و اقدامات کیفی شهرداری منطقه 22 را در حوزه مدیریت بحران از جمله تربیت نیروی داوطلب مردمی در قالب داوطلب واکنش اضطراری محله (دوام) ستود.

وی همچنین بر لزوم توجه به آموزش های شهروندی و آشنایی با مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله و چگونگی آمادگی و  پیشگیری از این مخاطرات در سطح منطقه تاکید کرد .

در ادامه مهندس علی نوذرپور شهردار منطقه ۲۲  با اشاره به اهمیت احداث بوستان بین المللی آموزش زلزله و اسکان اضطراری در این منطقه خواستار توجه و در اولویت قراردادن  سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران  به این دو پروژه در حوزه مدیریت بحران شد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح تفضیلی جدید، شهرداری منطقه 22 به عنوان پشتیبان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در نظر گرفته شده است.