اقدامات هماهنگی و برنامه ریزی اجرای طرح مدرسه آماده -1394/05/20 12:00:00 ق.ظ

1394/05/20 12:00:00 ق.ظ مدرسه آماده, گزارش تصویری rating
image

این جلسه با هدف به روز نمودن و ارتقاء دانش آموزشگران سازمان در خصوص طرح مدرسه آماده برگزار گردید.

شرکت‌کنندگان در این جلسات، از آموزشگران توانمند سازمان و تعدادی از مدیران با تجربه بودند که با این حضور در جلسات دوره‌ای، سعی در ارتقاء دانش و تجارب آنها می‌شود. شایان ذکر است افراد مذکور با مدیریت و هماهنگی ستادهای مدیریت بحران مناطق پرسنل و مدیران طرح مدرسه ماده را آموزش می‌دهند.