آموزش نمایندگان مدیریت بحران مدارس -1394/06/01 12:00:00 ق.ظ

1394/06/01 12:00:00 ق.ظ مدرسه آماده, گزارش تصویری rating
image

با توجه به هماهنگی با آموزش و پرورش شهر تهران  آموزش نمایندگان مدارس مرحله اول در 5 مرکز آموزش ضمن خدمت این سازمان با پراکنش و پوشش مناسب سطح شهر تهران تعداد 400  نفر نماینده  مدیریت بحران مدرسه، در برنامه آموزشی ویژه مدیران حضور به عمل آوردند.