بازدید ریاست سازمان از مدارس مرحله اول طرح-1394/06/24 12:00:00 ق.ظ

1394/06/24 12:00:00 ق.ظ مدرسه آماده, گزارش تصویری rating
image

رییس سازمان مدیریت بحران شهر تهران از نمایندگان مدیریت بحران مراکز آموزشی منطقه 2  که مرحله اول طرح مدرسه آماده در آنها به اجرا در آمده، بازدید کردند.