تشکیل گروه مدیریت بحران مدارس مرحله اول-1394/09/10 12:00:00 ق.ظ

1394/09/10 12:00:00 ق.ظ مدرسه آماده, گزارش تصویری rating
image

پس از پایان دوره‌های آموزشی نمایندگان مدیریت بحران و پرسنل مدرسه در نیمه دوم سال 94 با همکاری آموزشگران سازمان و مدیران و مسئولان مدارس، گروه مدیریت بحران مدرسه تشكیل شد و در هر  مدرسه بر اساس تعداد دانش‌آموزان از حداقل 3 تا 12 نفر از پرسنل مدرسه در گروه مدیریت بحران مدرسه قرار گرفتند.