برگزاری جلسه مشترک هماهنگی مرحله دوم طرح مدرسه آماده -1395/07/27 12:00:00 ق.ظ

1395/07/27 12:00:00 ق.ظ مدرسه آماده, گزارش تصویری rating
image

 مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران دکتر کمرئی مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران همراه با معاونان خود در تاریخ 27/7/95 به منظور تبیین گام های اجرایی مرحله دوم طرح مدرسه آماده و آگاهی از اقدامات مرحله اول طرح مذکور حضور یافتند. در این نشست دکتر صادقی رئیس سازمان ضمن اعلام آغاز مرحله دوم طرح به تشریح نحوه اجرای مرحله نخست طرح مدرسه آماده پرداخته و نقاط قوت و چالشهای طرح را برشمرد. در این جلسه مسائلی که با تعامل و مشارکت اداره کل می‌تواند برطرف شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.