بازدید از اردوی نیمروزه آموزشی در پایگاه مدیریت بحران منطقه1-1398/08/08 03:12:00 ب.ظ

1398/08/08 03:12:00 ب.ظ مدرسه آماده, گزارش تصویری rating
image

اردوی نیم روزه آموزشی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی برنامه ریزی شده است. این آموزش در پایگاه پشتیبانی ستادهای مدیریت بحران مناطق برگزار می شود و طی آن دانش آموزان از انبار و سایر بخش های پایگاه بازدید نموده و با تجهیزات ذخیره شده در آنجا آشنا می شوند، سپس در جلسه آموزشی مفاهیم علمی زلزله و سوانح طبیعی به وسیله ابزار ساده شرکت می نمایند. در این آموزش، دانش آموزان با کمک ابزار ساده چگونگی ایجاد پدیده های مختلف مانند ایجاد تشدید در ساختمان های بلند و کوتاه مرتبه، پدیده روانگرایی و تفاوت ساختمان مقاوم و غیرمقاوم در برابر زلزله ، تفاوت رفتار ساختمان های مختلف و انواع موج های زلزله و... آشنا می شوند.
آقای دکتر کرمی محمدی رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در تاریخ 22/07/1398 با حضور در پایگاه مدیریت بحران منطقه 1 از نزدیک در جریان بازدید و آموزش دو گروه از دانش آموزان ابتدایی مدرسه" آزاده" قرار گرفتند. در این بازدید با برگزاری مسابقه ای از سوی ایشان، هدایایی به برگزیدگان اهدا گردید.