برگزاری مانور پناه گیری مدرسه حضرت ابوالفضل ناحیه 5 منطقه 14 -1398/11/30 12:48:00 ب.ظ

1398/11/30 12:48:00 ب.ظ مدرسه آماده, اخبار مناطق rating
image

دانش آموزان پرسنل مدرسه حضرت ابوالفضل ناحیه 5 منطقه 14 در مانور عملیاتی مدیریت بحران با محور پناه گیری و تخلیه امن اضطراری با حضور نیروهای داوطلب مردمی و سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستادبرگزار گردید

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 14:  حسین گودرزی  دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه 14 درباره این خبر گفت: این مانور به منظور افزایش سطح آگاهی و ارزیابی میزان آمادگی دانش آموزان و پرسنل آن مجموعه در چگونگی مدیریت بحران شرایط اضطراری برگزار شد.
وی افزود: دانش آموزان در مانور طبق سناریوی از پیش تدوین شده به تمرین چگونگی کنترل استرس، اقدام سریع، پناهگیری، شریان های حیاتی، امداد و نجات مصدومان و تخلیه امن اضطراری پرداختند.