جلسه هماهنگی مسابقه دانش آموزی "تهیه کوله نجات "درمنطقه 18 -1398/12/07 04:03:00 ب.ظ

1398/12/07 04:03:00 ب.ظ مدرسه آماده, اخبار مناطق rating
image

جلسه هماهنگی  مسابقه "تهیه کوله نجات" ویژه دانش آموزان با حضور مسئولین خانه های دوام وایمنی درستادمدیریت بحران منطقه 18برگزارشد

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 18: حمیدرضا نورایی دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران این منطقه ازبرگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مسئولین خانه های دوام و ایمنی با موضوع آشنائی دانش آموزان با چگونگی تهیه کوله نجات با حضور کارشناسان آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران درستادمدیریت بحران منطقه 18خبرداد
نورایی هدف ازبرگزاری این کارگاه را ارتقاء آگاهی دانش آموزان و اولیاء آنها در مواجه با مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی، با حضور مسئولین خانه های دوام در مدارس،آشنایی دانش آموزان با چگونگی تهیه کوله نجات دانست واظهار داشت: در این مسابقه دانش آموزان با کمک اعضاء خانواده اقلام کوله نجات را تهیه و عکس آن را از طریق سایت شهر آماده و یا شبکه اجتماعی اینستاگرام  ارسال نمایند و به منظور مشارکت بیشتر دانش آموزان به قید قرعه به نفرات برترجوایز نفیسی اهدا خواهد شد shahr.amadeبه نشانی