نشست بررسی راهکارهای ایمنی شهرک شهید بهشتی در منطقه 4

1399/5/12 اخبار مناطق rating
image

نشست بررسی راهکارهای اساسی به منظور ایمن سازی شهرک شهید بهشتی با محور حریق در منطقه 4 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 4، نشست تخصصی ستاد مدیریت بحران منطقه با حضور داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، مهدیانی مدیر منطقه 3 عملیات و اعضای هیات مدیره شهرک شهید بهشتی در خصوص اقدامات پیشگیرانه در خصوص حریق های احتمالی و بررسی راهکارهای اساسی به منظور ایمن سازی محیط در شهرک شهید بهشتی برگزار شد.