افزودن منابع جدید به واحد کتابخانه و مرکز اسناد سازمان

1395/6/15 اخبار کتابخانه rating
image

کتابخانه و مرکز اسناد سازمان، در راستای تکمیل و غنی سازی منابع اطلاعاتی مورد نیاز سازمان ، همچون سالهای گذشته اقدام به فراهم آوری  این منابع در قالب کتاب ، گزارش و نقشه درموضوعات مدیریت بحران، سوانح طبیعی، مخاطرات ، پدافند غیرعامل  و ...نموده است.