حضور سازمان مدیریت بحران پایتخت در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب

1394/2/18 اخبار انتشارات و پژوهش rating
image

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با هدف شناخت بهتر مردم با مفاهیم مدیریت بحران در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب حضور یافته است.

به گزارش پايگاه خبري سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران؛ سازمان مدیریت بحران پایتخت با هدف ارائه آگاهی هایی به مردم با فرآیندهای سازه ای و آشنایی آن ها با ماکت هایی در خصوص بیان مفهوم زلزله و ابعادش همچون مقیاس و قدرت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور یافته است.
گفتنی است؛ در این زمینه تلاش شده تا آگاهی هایی به مردم در خصوص عوامل غیر سازه ای نظیر لوازم داخل منزل، مانند لوستر که همواره در بحران ها بیشتر از سازه ها خسارات برجای می‌گذارد، راهکارهایی به مخاطبان عام ارائه شود.