نصب کانکس تجهیزات امدادی در منطقه 13

1399/7/9 اخبار مناطق, مدرسه آماده rating
image

کانکس تجهیزات امدادی مدرسه آماده در دبیرستان فاطمه تعلیمی در منطقه 13 نصب شد. 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 13 ، فرامرز اکبری دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه ، با اعلام این خبر گفت : ستاد مدیریت بحران منطقه در راستای اجرای طرح مدرسه آماده به نصب کانکس تجهیزات امدادی در دبیرستان فاطمه تعلیمی اقدام کرد.
وی افزود: اعضای مدیریت بحران مدرسه در هنگام وقوع بحران به منظور کاهش مخاطرات ناشی از حوادث از تجهیزات امدادی این کانکس ها بهره برداری خواهند کرد.