همکاری مشترک دوامیان منطقه 8 و شهرداری منطقه 13

1399/8/10 اخبار مناطق, خانه دوام rating
image

طرح پیشگیری و کاهش مخاطرات گاز منوکسید کربن با همکاری نیروهای داوطلب واکنش اضطراری منطقه 8 و مشارکت ایستگاه 31 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و شهرداری منطقه 13 اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 8: همزمان با فرارسیدن فصول سرد سال و به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از گاز منوکسید کربن، نیروهای داوطلب مردمی منطقه 8 با مشارکت ایستگاه 31 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  و شهرداری منطقه 13 با نصب سیستم اعلان گاز و حریق (دتکتور) به اجرای طرح مقابله با مخاطرات ناشی از این گاز اقدام کردند.