مراسم رونمایی از سامانه های هشداری زلزله، سیل و یخبندان

1399/8/17 گزارش تصويري, بهره برداری از طرح های توسعه سامانه هشدار سیل، یخبندان و زلزله در تهران rating
image