نصب کانکس تجهیزات امدادی در مدارس آماده منطقه 16

1399/8/27 اخبار مناطق rating
image

 ستاد مدیریت بحران منطقه 16 با همکاری و مشارکت کارشناسان فنی و عمرانی و نیروهای 137 نواحی 3 و 5 به نصب کانکس امداد و نجات در دو مدرسه شهید گلزاری و نیمه شعبان اقدام کرد. 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه16، مجید رحیمی دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه  با اعلام این خبر گفت:  کانکس های امداد و نجات با هدف اجرای طرح مدرسه آماده و به منظور بهره برداری اولیای مدرسه و دانش آموزان از این تجهیزات در شرایط اضطراری برای کاهش تلفات و مخاطرات ناشی از حوادث در دو مدرسه شهید گلزاری و نیمه شعبان در نواحی 3 و 5 نصب شد.