برگزاری جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه شش در منطقه یک

1399/8/28 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از برگزاری جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه شش در فصل پاییز با موضوع  پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از وقوع سیلاب و آبگرفتگی معایرخبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه یک، فاتحی منش دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران در این باره گفت: با توجه به دستورالعمل ارسالی از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص برگزاری جلسات فصلی در نواحی ده گانه منطقه یک ، جلسه ای با حضور نمایندگان سازمانهای تخصصی عضو در ستاد بحران محله و مدیران بحران محلات مذکور  برگزار و وضعیت زیرساختهای موجود در سطح ناحیه تشریح شد و مراحل تهیه سند کاهش خطر پذیری محلات این ناحیه مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با توجه به بارش نزولات آسمانی،سطح آمادگی ناحیه در محلات و مواجهه با بارشهای فصلی مورد بررسی قرار گرفت تا از توان حداکثری محلات در زمانهای اضطراری استفاده شود.