برگزاری کارگاه آموزشی بازآموزی کار با تجهیزات امدادونجات در منطقه 18

1399/8/28 اخبار مناطق rating
image

دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه 18 از برگزاری کارگاه آموزشی بازآموزی کار با تجهیزات امداد و نجات با حضور نیروهای عملیاتی 137 و کارشناسان بحران نواحی خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 18، دبیر و جانشین شهردار درستاد مدیریت بحران منطقه با بیان این خبر گفت: این کارگاه آموزشی به منظور به روزرسانی دانش امدادی پرسنل اجرایی نواحی منطقه 18 برگزار شد.