ایستگاه های شتابنگاری سطح منطقه 16 بازبینی شد

1399/8/29 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 16 با همکاری و مشارکت کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به بررسی داده و به روزرسانی ایستگاه شتابنگاری و لرزه نگاری مستقر در این ستاد اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد پیشگیری و مدیریت بحران منطقه 16، مجید رحیمی دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه با بیان این خبر گفت: کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با هدف به روزرسانی داده ها  و رفع مشکلات احتمالی از ایستگاه شتابنگاری و لرزه نگاری مستقر در ستاد مدیریت بحران منطقه 16 بازدید کردند.

مجید رحیمی افزود: با نصب تعداد دیگری از  ایستگاه های شتابنگار در دیگر نقاط سطح منطقه 16،  خطاهای دریافت سیگنال کاهش خواهد یافت.