گزارش تصویری زلزله بم

1399/10/2 گزارش ویژه, بازخوانی یک حادثه, زلزله بم ، فاجعه ای خونین و دور از انتظار rating
image