برگزاری نشست فصلی مدیریت بحران ناحیه 1 در سه ماهه چهارم سال 1399

1399/10/21 اخبار مناطق rating
image

جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه 1  در سه ماهه چهارم سال 1399، با حضور شهردار ناحیه یک، جمعی از مدیران، کارشناسان و نمایندگان سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد در منطقه 16 برگزار شد.
 

      به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه16، مجید رحیمی؛ دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران با اعلام این خبر گفت: در این جلسه که با هماهنگی ستاد مدیریت بحران منطقه برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن بررسی مصوبات جلسات پیشین به ارزیابی اقدامات پیشگیرانه از جمله ضدعفونی و گندزدایی مستمر اماکن عمومی و پر تررد سطح ناحیه با مشارکت ایستگاه 95 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به منظور مقابله با انتشار ویروس کرونا، بررسی نحوه برگزاری مانور در مجله جوادیه و همچنین بررسی ایمنی گودهای پر خطر و رها شده در سطح ناحیه یک پرداختند.