نصب تابلوهای آموزشی در مدارس شمال تهران

1399/10/21 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از نصب تابلوهای آموزشی با موضوع مدیریت بحران در مدارس شمال تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومي ستاد مديريت بحران منطقه یک، فاتحي منش دبير و جانشین شهردار در ستاد مديريت بحران  منطقه در باره این خبر گفت: این ستاد به منظور افزایش سطح آگاهی دانش آموزان و اولیای مدارس و در راستای اجرای طرح مدرسه آماده به نصب پیام های آموزشی در قالب تابلوهای شاسی در مدرسه امام حسین (ع) اقدام کرد.