برگزاری جلسه تولید محتوای آموزشی مقابله با کرونا در منطقه 5

1399/10/21 اخبار مناطق rating
image

دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه 5  از برگزاری جلسه تولید محتوای آموزشی با هدف افزایش سطح آگاهی و آمادگی شهروندان به منظور مقابله و پیشگیری از انتشار ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 5، علیرضا حاجی حسینی با تاکید بر لزوم توسعه آموزش های همگانی و شهروندی گفت: در این جلسه که با هماهنگی ستاد مدیریت بحران منطقه و با حضور مدیر روابط عمومی و سلامت شهرداری منطقه 5 برگزار شد، نحوه تولید محتوای آموزشی با محور ویروس کرونا و چگونگی تهیه و توزیع پوسترهای آموزشی بین شهروندان منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.