پایش سطح سلامت مسئولین خانه های دوام و ایمنی در منطقه 5

1399/10/21 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 5 از پایش سلامت مسوولین خانه های دوام و ایمنی سطح منطقه در پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران خبر داد.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان پشگیری و مدیریت بحران منطقه5 ، علیرضا حاجی حسینی، دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه با اعلام این خبر گفت: سلامت مسوولین خانه های دوام و ایمنی سطح منطقه 5 با هدف افزایش سطح سلامتی و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با مشارکت تیم پزشکی شهر سالم ارزیابی شد.