آموزش ایمنی به کودکان در منطقه 9

1399/10/22 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 9 از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران برای کودکان سرای محله دکتر هوشیار خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 9، این ستاد با هماهنگی سرای محله دکتر هوشیار و گروه  های دوام این محله با هدف افزایش سطح آگاهی و آشنایی کودکان با اصول و مبانی مدیریت بحران  به برگزاری کلاس آموزش اصول و مبانی ایمنی به کودکان به زبان ساده اقدام کرد.