برگزاری نشست مديران بحران استان معين لرستان در منطقه 11

1399/10/23 اخبار مناطق rating
image

برگزاری نشست مجازی استان معین منطقه 11 با محور هماهنگی و تعامل و افزایش سطح آمادگی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 11، قایق ور دبیر و جانشین شهردار درستاد مدیریت بحران منطقه در این خبر گفت: در این نشست که با حضور مدیران استان معین منطقه 11 (استان لرستان) و جمعی از اعضای تخصصی و عمومی منطقه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار و شرکت کنندگان به چگونگی تعامل و هماهنگی و آشنایی با عملکرد هر یک از قسمت ها در شرایط اضطراری آشنا شدند.