استقبال شهروندان براي عضويت درخانه هاي دوام محلات منطقه 20

1399/10/23 اخبار مناطق rating
image

دبير ستاد مديريت بحران منطقه 20 از استقبال شهروندان اين منطقه براي عضويت در خانه هاي دوام و ايمني محلات اين منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران  منطقه 20؛ علیرضا هاتفی دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه با بیان این خبر گفت : به منظور افزایش آگاهی و به روزرسانی دانش امدادی شهروندان اين ستاد با اعلام فراخوان براي عضويت در خانه هاي دوام و ايمني محلات در مرحله اول از بين 200 دواطلب تعداد 150شهروندبراي  عضويت خانه هاي دوام و ايمني محلات پذيرفته شدند.
هاتفي نقش اعضاء گروه دوام درارتقاء آگاهی و آمادگی شهروندان در مواجه با مخاطرات طبیعی وغیر طبیعی را بسيار اثرگذار خواند و افزود: حفظ جان انسان ها از
 جایگاه  و مرتبه والایی  برخوردار و زمینه ساز تحقق اهداف دستیابی به شهر ایمن و تاب آور و مدیریت جامعه محور سوانح و حوادث است.