برگزاری مانور دورمیزی آسیب دیدگی خطوط شبکه گازرسانی منطقه 8

1399/10/24 اخبار مناطق rating
image

مانور دورمیزی آسیب دیدگی خطوط شبکه گازرسانی با حضور سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد در پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه 8 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 8: مانور دورمیزی آسیب دیدگی خطوط شبکه گازرسانی به منظور شناسایی نقاط پرریسک مستعد حادثه در منطقه و برنامه ریزی جهت مشخص نمودن سهم و نقش سازمان های مسئول در کنترل آن برگزار شد.

در ابتدای مانور نمایندگان سازمان های آب،برق،گاز،مخابرات، راهور ، نیروی انتظامی و سایر به بررسی میزان آمادگی سازمان زیربط در حفظ زیرساخت های حیاتی و حساس، کمبودها و نیاز های آموزشی، نیروی انسانی و تجهیزاتشان با رویکرد خودکفایی، و همچنین ارزیابی میزان آماده به کار بودن و صحت عملکرد تجهیزات در برابر تهدیدات و بحران های احتمالی پرداختند.

در پایان نیز اکبر صادق بیگی،دبیر و جانشین شهردار در ستاد به ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص عملکرد ستاد در هنگام حادثه و همچنین هماهنگی های درون سازمانی و برون سازمانی،استقرار در اماکن ایمن و دریافت گزارشات سازمان ها توسط سیستم ارتباطی با سیم و بی سیم اقدام کرد.