یادداشت// دکتر کرمی محمدی: جایزه گوانجو و تاب آوری محله ها

1399/11/28 اخبار, اخبار برتر, یادداشت rating
image

یادداشت رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران: پنجمين دوره جايزه بين المللي گوانجو، يكي از معتبرترين رويدادها در حوزه نوآوري شهري، در  شهر گوانجو چين، و با حمایت سازمان های (UCLG) ، (Metropolis) و همچنين همكاري شبكه جهاني دولت هاي محلي حامي پايداري (ICLEI) و گروه شهرهاي C40 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، روزنامه همشهری 99/11/28 دکتر کرمی محمدی: هدف از برگزاری این رویداد جهانی معرفي سياست هاي نوآورانه، پروژه ها و مدل هاي تجاري و ساير فعاليت هاي مرتبط با شهرها با تأكيد بر اهميت نوآوري در بخش دولتي و رهبري محلي بویژه شهرداریها در جهت تقويت تاب آوری چند جانبه شهري خصوصاً در زمینه اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی ، تحقق اهداف چندجانبه توسعه پايدار و ایجاد انگیزه در شهر ها و دولت های محلی برای به اشتراک گذاری،تبادل دانش و آموختن از دستاوردهای یکدیگر مي باشد.

در این دوره 273 طرح از 175 شهر و از 60 کشور ارسال گردید  که طرح "سند کاهش خطرپذیری بلایا  در محلات شهر تهران"  ثبت شده توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، با نظر کمیته داوران بین المللی این جایزه در لیست طرح های برتر و شایسته تقدیر به عنوان تنها نماینده میهن عزیزمان ایران جای گرفت.

متد استفاده شده در طرح فوق، یک روش جدید برای ارزیابی نسبی ریسک در محیط‌های شهری می باشد که  با استفاده از شاخص‌های مرتبط با آسیب پذیری در سطح محلات تهران  در پنج گروه آسیب‌پذیری جمعیتی، اجتماعی – اقتصادی، دسترسی، زیرساخت و زیرساخت لرزه‌ای ، ریسک مرتبط با سه مخاطره مهم تهران یعنی زلزله، سیل و زمین لغزش را برآورد می نماید. تدوین سند نهایی به صورت محله محور، با همکاری سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه مدیریت بحران، گروههای داوطلب و اکنش اضطراری محله(دوام) و نیز نهادهای اجرایی در سطح منطقه انجام شده  و نهایتا به شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران ابلاغ گردیده است.

از مزایای طرح فوق آنست که نتایج آن به کارشناسان، مدیران و مسئولان کمک می کند تا با توجه به محدودیت امکانات و اعتبارات و با در نظر گرفتن اولويت‌ها در مورد فعالیت ها و اقدامات ضروری برای کاهش ریسک در محله تصمیم گیری و با لحاظ نمودن شرایط جدید مجدداً ریسک کاهش یافته را برآورد نموده و اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده را مورد بررسی قرار دهند. این فرآیند مي‌تواند تا هر زمان که امکانات مالی و اجرایی موجود و اقدامات مربوطه میسر باشد، با در نظر گرفتن اولويت‌ها تکرار شده و ریسک جدید محاسبه گردد و بدین وسیله میزان تاب آوری محلات ارتقا یابد.