۹ بوستان پایتخت آمادگی اسکان موقت دارند

1399/12/4 اخبار, اخبار برتر rating
image

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه موضوع اسکان اضطراری و موقت می تواند به افزایش تاب آوری بعد از بحران کمک کند، گفت: ۹ بوستان بزرگ پایتخت آمادگی نسبی برای اسکان موقت دارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، رضا کرمی محمدی در مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی و مسابقه ملی طراحی اسکان موقت که در محل دانشگاه علم و فرهنگ تهران برگزار شد گفت: اصل در مدیریت بحران پرداختن ابتدا به پیشگیری و پیش‌بینی مخاطرات است. در حال حاضر با توجه به توسعه شهرنشینی بدون ملاحظات کافی، در شرایطی قرار داریم که کنترل و مدیریت بحران بسیار دشوار شده، به خصوص در تهران و با در نظرگرفتن حادثه ای مثل زلزله شدید دچار مشکلات جدی می شویم و نیازمند کمک نیروهای فعال در کشور خواهیم بود

وی افزود: برای تهران مخاطره زلزله را پیش بینی می کنیم و یکی از اقدامات خوب معاونت شهرسازی اجباری کردن وال پست (دیواربند) در ساختمان سازی ها است.

کرمی محمدی ادامه داد: ایجاد سامانه هشدار سریع زلزله و سیل از اقداماتی است که در حال انجام آن هستیم اما در مورد آمادگی و مقابله با بحران، نحوه رویارویی ما در کاهش یا افزایش خسارات ناشی از بحران بسیار موثر است و اسکان آسیب دیدگان مطرح می شود.

او تصریح کرد: کشورهایی داشتیم که بعد از زلزله نتوانستند سر بلند کنند مثل هاییتی که تا سال ها همان طور ماند . موضوع تاب آوری در دنیا با هدف افزایش ایمنی و مقاومت مطرح است. در توسعه پایدار توسعه ای موفق است که تاب آوری را افزایش دهد.

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه بیش از ۳۵۰۰ جایگاه برای اسکان موقت مشخص شده است گفت:  موضوع اسکان اضطراری و موقت دو مقوله نزدیک به هم هستند که در افزایش تاب آوری بعد از بحران موثر است، چرا که مردم بعد از حادثه نیازمند امکانات اولیه برای اسکان هستند و اگر این اتفاق نیفتد آثار روحی و روانی مخربی خواهد داشت.

به گفته کرمی محمدی، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در طرح مدرسه آماده از ۴ هزار مدرسه ۳۵۰۰ را تحت پوشش آموزش قرار داده است و این اقدام می تواند دانشجویان و دانشگاه ها را با هدف آگاهی از اقدامات مقابله با زلزله ارتقا دهد.