یک قدم مانده سلامت تا عید-1400/12/23 02:45:00 ب.ظ

1400/12/23 02:45:00 ب.ظ گزارش ویژه, مناسبتها, یک قدم مانده سلامت تا عید(ویژه نوروز) rating
image

هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی و سهل انگاری در برپایی مراسم چهارشنبه سوری می تواند زیان های جانی و مالی سنگین و غیر قابل جبرانی در پی داشته باشد خانواده ها در پیشگیری از حوادث نقش مهمی ایفاء می کنند.

بیشترین تلفات و مجروحان این مراسم همه ساله مربوط به تهران است. قطع عضو و سوختگی رایج­ترین پیامد گزارش شده است. ممکن است موضوع ایمنی و پیشگیری از حوادث مربوط به چهارشنبه سوری، در بدو امر برای گروه سنی نوجوانان زیاد جالب نباشد، چرا که آنها مجبورند مقداری محدودیت در ترقه بازی، فشفشه بازی و آتش­بازی متحمل شوند ولی می­توان با یادآوری اینکه بی­احتیاطی در این مراسم با زندگی آنها مرتبط است از خطرات و پیامدهای تلخ کاست. حادثه برای هرکسی اتفاق میافتد. در برخی حوادث حتی افرادی ممکن است جان خود را از دست بدهند یا به شدت آسیب بینند اما از بروز اغلب حوادث از جمله حوادث چهارشنبه سوری می­توان جلوگیری کرد.

باید کودکان و نوجوانان را تشویق کرد که از حوادث درک خوبی داشته باشند باید به آنها آموزش داد که آنها در مقابل مواد محترقه و منفجره و آتشبازی آسیب پذیر هستند. آموزش آسیب پذیری در مقابل خطرات مذکور، از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

نکات ايمني در چهارشنبه سوري

آتش:

از مواد آتش بازي هرگز به طور کامل ايمن نيست، حتي در صورتي که کاملاً مراقبت صورت گيرد. حوادث نه تنها ممکن است براي کساني که از آن استفاده مي کنند به وجود آيد، بلکه براي کساني که اين مواد را درست مي کنند نيز ممکن است اتفاق بيفتد.

برخی توصيه ها در این زمینه عبارت است از:

_ کليه موادي که در نارنجک، ترقه، منور و ساير مواد آتش زا و محترقه استفاده مي شوند، از مواد منفجره و آتش گير هستند که ماده اي خطرناک است و صدمات جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.

 

_ اين مواد خاصيت خودبه خودي آتش گيري و انفجاري دارند. لذا از نگهداري آنها حتي به مقادير بسيار کم در منازل، زيرزمين، محل کار و... جداً خودداري کنيد.

 

_ از حمل مواد محترقه و آتش گير و انفجاري حتي به مقادير بسيار کم، در جيب لباس و کيف جداً خودداري کنيد.

_ کودکان و نوجوانان از اقشار آسيب پذير هستند ،استفاده از اين مواد توسط آنان خطرات جدي به همراه داشته، سلامت آنان را به خطر انداخته و مرگ را به دنبال خواهد داشت.

 

_ در صورت نگهداري مواد آتش بازي، حتي کم خطر حتماً آن را در جاي خشک و خنک نگهداري کنيد.

 

_ در صورت داشتن مواد محترقه و انفجاري حتماً از آن در بيرون از خانه و دور از محل مسکوني استفاده کنيم.

_ هميشه در مواقع آتش بازي جهت اطفاء حريق، آب در دسترس داشته باشيد.

_ مواد آتش بازي (محترقه و انفجاري) را از محل هايي که مطمئن هستند خريداري کنيد. اين مواد را از دست فروش تهيه نکنيد.

_ کودکان به هيچ عنوان شخصا نبايد از مواد آتش بازي و محترقه استفاده نمايند.

_ مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را به طرف افراد ديگر پرت نکنيد

_ هيچگاه مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را در ظروف شيشه اي يا فلزي قرار ندهيد، زيرا در صورت انفجار ذرات شيشه يا فلز، به اطراف پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات جاني خواهد شد.

 

_ از نزديک شدن به موادي که براي انفجار يا احتراق آماده کرده اند، دوري کنيد، زيرا خطر از دست دادن عضوي از بدن و يا مرگ را به همراه خواهد داشت.

_ هر ساله شاهد حوادث رقت آوري در ايام چهارشنبه سوري از جمله سوختگي هاي شديد، از دست دادن چشم يا پاره شدن پرده گوش هستيم. اين مواد را شوخي نگيريد زيرا با زندگي خود بازي کرده ايد.

_ هيچگاه براي چاشني از الکل براي آتش گيري مواد استفاده نکنيد. براي نگهداري از مواد منفجره و محترقه، آن را به طور ايمن در يک جعبه و دور از ساير مواد آتش گير يا گرما و الکتريسته و ... قرار دهيد.

_ هيچگاه ماده محترقه و منفجره اي که يک بار استفاده شده است را مجدداً استفاده نکنيد.

 

_ از آتش زدن لاستيک، هيزم، کارتن خالي و امثال آن چه در واحدهاي مسکوني و چه در معابر ، کوچه و خيابان خودداري نماييد.

_ پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک بر روي درخت ها، بام و بالکن منازل از عوامل عمده بروز آتش سوزي است.

_ صاحبان فروشگاه هاي مواد شيميايي و رنگ فروشي ها از فروش هر گونه مواد آتش زا و مواد شيميايي به کودکان و نوجوانان جداً خودداري نمايند.

_  از ريختن مواد سريع الاشتعال مانند نفت، بنزين و غيره بر روي مواد آتش گير جداً خودداري شود. همچنين از قرار دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول، اسپري، حشره کش ها و غيره بر روي آتش خودداري شود.

_  حتي الامکان وجود يک کپسول خاموش کننده ي آتش پودري در نزديک محوطه آتش ضروري است.

_ در صورت امکان يک شيلنگ آب در نزديکي محوطه آتش آماده گردد تا در صورت لزوم، بتوان از آن استفاده نمود. حتماً قبل از ترک محل، از خاموش شدن آتش مطمئن شويد.

_ بقاياي مواد آتش بازي را سريعاً جمع آوري نکنيد. حتماً 15 تا 20 دقيقه صبر کنيد. بعد آن را جمع آوري کرده و در يک سطل محتوي آب بريزد و سپس دفع کنيد.