اجرای "طرح نت" در منطقه 9

1400/3/11 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 9 از چگونگی ارزیابی و اجرای طرح "سامانه نت" در پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران سطح منطقه خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 9، همتی دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران شهر تهران با اعلام این خبر گفت: این ستاد به منظور اجرای دستور العمل سازمان پیشگیری ومدیریت بحران شهر تهران مبنی بر آمادگی وعملیاتی بودن تجهیزات امداد و نجات پایگاه های ویژه و چندمنظوره پشتیبانی مدیریت بحران سطح منطقه، به اجرای "طرح نت" اقدام کرد.