بازدید سرزده دکتر کرمی محمدی از پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه 19

1400/3/18 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 19 از بازدید سرزده دکتر کرمی محمدی  از پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه  خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه19، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ضمن بازدید از تمامی قسمت های پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه و بررسی آمادگی و عملیاتی بودن تجهیزات امداد و نجات از عملکرد کارکنان این ستاد در مقابله و پیشگیری از انتشار ویروس کرونا و مشارکت در اجرای طرح واکسیناسیون عمومی قدردانی کرد.