برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران در منطقه 8

1400/3/18 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 8 از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران در سرای محله تسلیحات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 8، کارگاه آموزشی مدیریت بحران با محور زلزله و پناهگیری صحیح با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سرای محله تسلیحات برگزار شد.
شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی همچنین با نکات ایمنی در آسانسور در هنگام بروز حادثه آشنا شدند.