جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه 3 در منطقه 11 برگزار شد

1400/3/18 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 11 به برگزاری نشست فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه3 در فصل بهار با حضور نمایندگان سازمان های تخصصی و عمومی عضو در ستاد اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومي ستاد مديريت بحران منطقه 11، عادل قایق ور دبير و جانشین شهردار در ستاد مديريت بحران منطقه در این باره گفت: در این نشست ضمن بررسی دستورالعمل های ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا، چگونگی روند اجرای مصوبات جلسات پیشین مورد ارزیابی و تبادل نظر قرار گرفت.