بازپس گیری سوله‌های مدیریت بحران از سازمان ورزش شهرداری تهران

1400/3/19 اخبار, اخبار برتر rating
image

معاون آمادگی عملیات و پدافند غیر عامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: تا امروز ۵ پایگاه مدیریت بحران در شهر تهران از سازمان ورزش شهرداری تهران به سازمان مدیریت بحران شهر تهران بازگردانده شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، اسماعیل سلیمی معاون آمادگی عملیات و پدافند غیر عامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفتگو با میزان در پاسخ به این سوال که چه تعداد از سوله‌های مدیریت بحران در اختیار سازمان ورزش شهرداری تهران است؟ اظهار کرد: تا امروز ۵ پایگاه مدیریت بحران در شهر تهران از سازمان ورزش شهرداری تهران به سازمان مدیریت بحران شهر تهران بازگردانده شده است.

وی افزود: ۴۹ سوله مدیریت بحران در اختیار سازمان ورزش است که طبق دستورالعمل مشخص باید در شرایط بحرانی این سوله‌ها از حالت عادی تغییر وضعیت داده و شرایط بحرانی قرار گرفته است.

معاون آمادگی عملیات و پدافند غیر عامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بیان کرد: ۲۰ سوله مدیریت بحران نیز در اختیار واکسیناسیون قرار گرفته است تا اقدام واکسیناسیون راحت‌تر انجام شود.

سلیمی بیان کرد: متاسفانه در دوره‌های قبل این سالن‌ها در اختیار سازمان ورزش قرار گرفته است و به تدریج قرار است سوله‌های مدیریت بحران در اختیار سازمان مدیریت بحران قرار بگیرد؛ زیرا باید این سالن‌ها در اختیار سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران جهت تجهیز کردن قرار بگیرد.